Služby

Dentální hygiena

Dentální hygiena je odvětvím zubního lékařství, které se zabývá prevencí onemocnění zubů a dásní a udržováním celkového ústního zdraví. Dentální hygieničky, jako specialisté v oblasti dentální hygieny, plní několik klíčových funkcí.

^

Profesionální čištění zubů

(pečlivé odstranění zubního plaku a zubního kamene)

^

Prevence, edukace a poradenské služby

(motivace, nácvik vhodné techniky čištění zubů, individuální výběr dentálních pomůcek)

^

Screening na onemocnění dutiny ústní

(příznaky gingivitidy a parodontity, zubního kazu, slizniční onemocnění)

^

Příprava na léčbu

(parodontologie, implantologie, ortodoncie)

^

Estetické procedury

(odstranění pigmentů a skvrn, bělení zubů)

^

Spolupráce s celkovým stomatologickým týmem

^

Podpora celkového zdraví

(snížení rizika infekcí a zánětů)

Pravidelná péče a spolupráce s dentální hygieničkou jsou důležité pro udržení zubů a parodontu v co nejlepším stavu. Proto je doporučováno dentální hygienu absolvovat v pravidelných intervalech, obvykle půlročních. Podstatný význam má také u dětských pacientů, kteří tak získají včas správné hygienické návyky přispívající k udržení zdravých zubům po celý život.

Poradenství

Poradenství v oblasti dentální hygieny  hraje klíčovou roli v informovanosti pacienta s ohledem na jeho individuální potřeby, se kterými do ordinace dentální hygienistky přichází. Může zahrnovat široké spektrum aspektů od správného čištění zubů až po prevenci zubních onemocnění a celkové péče o ústní dutinu.

Základní oblasti poradenství dentální hygieny:

^

Správná technika čištění zubů

^

Individuální výběr dentálních pomůcek

^

Prevence zubního kazu

^

Výživový protokol

^

Péče o dásně

^

Eliminace citlivosti zubů

^

Eliminace demineralizací a abrazí zubů

Dětský pacient

Dentální hygiena u dětského pacienta je jedním z klíčových předpokladů pro zachování zdraví jejich zubů, pro vytvoření pozitivních ústních návyků a je také důležitou prevencí zubních onemocnění. 

Dětské zuby označujeme jakou dočasnou dentici, která je později nahrazena stálými zuby, které by se mělo dítě umět postupně správně starat. Včasným nácvikem a informovaností je možné ve spolupráci s rodiči tohoto výsledku dosáhnout. Právě proto je dobré nácvik u dětí podpořit návštěvami u dentální hygienistky, které by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám a pohodlí dítěte. Spolupráce vyžaduje čas, vytvoření vzájemné důvěry s dítětem, ale také  ochotu rodičů převzít zodpovědnost v podobě kontrol a pomoci s dočišťováním v domácí každodenní péči.

Některé děti mohou pociťovat obavy nebo strach z návštěvy u dentální hygienistky. Je proto důležité o těchto pocitech dítěte předem informovat ošetřující personál, který pak může tuto obavu respektovat a pracovat na tom, aby se dítě cítilo co nejvíce uvolněně. Jedině tak je možné docílit efektivních výsledků.

Důležité aspekty dentální hygieny u dětí:

^

Pravidelné čištění zubů s dopomocí rodičů

^

Správná technika čištění

^

Pravidelné návštěvy u stomatologa a dentální hygienistky

^

Omezení sladkých jídel a nápojů

^

Včasná ortodontická péče v případě potřeby

^

Motivace a povzbuzování

^

Ohledy ke specifikům každého dítěte

Rovnátka

Ortodoncie je obor, který se specializuje na diagnostiku, prevenci a léčbu nesprávného postavení zubů a čelistí, kam můžeme zahrnovat problémy s okluzí (skusem zubů), mezizubním prostorem, nakloněním zubů nebo jinými ortodontickými anomáliemi.

Ortodontická péče vyžaduje pravidelné návštěvy u specialisty ortodontisty, který léčbu vede, tak také u dentální hygienistky z důvodu eliminace rizika vzniku demineralizací (bílé skvrny) či zubních kazů v důsledku nedostatečné orální péče.

Poskytujeme služby ortodontickým pacientům všech věkových kategorií.

Parodontologický pacient

Parodontitida, je onemocnění závěsného aparátu zubů, způsobené bakteriemi obsaženými v zubním plaku a kameni. Ten může způsobit zánět dásní (počáteční fáze parodontitidy) a progrese onemocnění, může vést až ke vzniku parodontálních kapes, abscesů, recese dásní, ztráty zubního lůžka a nakonec i ztráty zubů. Hlavními faktory přispívajícími k parodontitidě patří špatná ústní hygiena, neléčený zánět dásní, genetické faktory, kouření, diabetická onemocnění a jiné zdravotní komplikace.

Neléčený zánět dásní i parodontitda jsou zdrojem infekce, která může vyvolávat záněty v celém organismu, které podle posledních vědeckých výzkumů mohou zvyšovat riziko výskytu infarktu myokardu, mozkových příhod, karcinomů trávicího systému, revmatoidní artritidy, předčasných porodů či potratů.

Léčba parodontitidy zahrnuje kvalitní odstranění zubního plaku a zubního kamene, profesionální čištění zubů, a v pokročilejších případech může zahrnovat také chirurgické zákroky, které vedou ke stabilizaci tohoto onemocnění. Pravidelné návštěvy u zubaře, dentální hygienistky a dobrá ústní hygiena jsou klíčové pro prevenci a kontrolu parodontitidy.

Parodontologický pacient by měl docházet na recall kontroly zpravidla 4× ročně.

Implantologický pacient

Implantát, jako náhrada zubu, je jednou z protetických možností, jak řešit vzniklé mezery mezi chybějícími zuby. Jeho zavedením se stává součástí dutiny ústní a vyžaduje mnohdy větší péči podobně jako protetické náhrady (můstky, korunky).

V rámci péče o implantologického pacienta poskytujeme:

 • dentální hygienu před zavedením implantátů důvodu eliminace rizika zánětlivosti a či komplikací po zavedení implantátu
 • pravidelnou dentální hygienu ve formě recallů použitím speciálních ručních nástrojů, implantologických koncovek a periokoncovek EMS určených k šetrnému ošetření implantátů.

Péče o těhotné

Těhotenství a období po porodu je náročným obdobím, které může být provázeno komplikovanějšími chvílemi, jež mohou negativně ovlivnit stav zubů i dásní.

Proto Vám v naší ordinaci ráda zodpovím na otázky týkající se péče o dutinu ústní, ale také s výběrem vhodných pomůcek, které Vám pomohou s řešením případných komplikací spojených s těhotenstvím.

Dentální hygiena je prováděna vždy s ohledem na pokročilost těhotenství.

Dodržujte zejména následující rady:

 • Věnujte pozornost svým zubům a dásním ještě před těhotenstvím ve smyslu preventivních kontrol u stomatologa a návštěv u dentální hygienistky.
 • Eliminujte cukry ve své stravě, které jsou snadnou potravou pro škodlivé bakterie.
 • Dodržujte denně důkladnou zubní hygienu
 • Nikdy si nečistěte zuby ihned po zvracení, protože kyseliny dočasně naleptávají sklovinu. Je doporučeno odložit čištění o půl hodiny k neutralizaci dutiny ústní pomocí slin.
 • Pokud máte problémy s čištěním zubů, používejte pasty nebo výplachy s antibakteriální složkou.

Bělení zubů

Nabízíme kombinované bělení zubů Pure Whitening.

Před bělením zubů metodou Pure Whitening je nutné absolvovat preventivní kontrolu u stomatologa pro eliminaci kazů a jiných defektů, které by mohly být v důsledku bělení devitalizovány. Ošetření u dentální hygienistky zajistí odstranění plaku, zubního kamene, pigmentací. Proces bělení zubů je proto nutné vždy individuálně posoudit, protože nemusí být vhodný pro každého pacienta.

Postup procesu bělení zubů

 1. Pro zhotovení nosičů využíváme techniku 3D scanů, která je pro pacienta mnohem komfortnější než běžné otisky. Scany jsou zhotoveny vždy stomatologem během cca 15 minut. Jejich výhodou je přesnost a eliminace chyb, které mohou vzniknout při běžném otiskování do hmoty.
 2. Převzetí zhotovených nosičů (lze nabídnout i ve variantě pro ortodontické pacienty) a sady gelů na domácí noční bělení. Předání informací pro domácí bělení a dokumentace výchozí barvy zubů.
 3. Ordinační bělení následuje po dvoutýdenním domácím bělení a trvá cca 90 minut. Po dokumentaci barvy zubů po domácím bělení následuje zhotovení gingivální bariéry na dásně, která plní ochrannou funkci. Bělící gel je aplikován 3× na 15 minut a poté je opět provedena dokumentace dosažené barvy
 4. Domácí denní bělení zubů opět pomocí nosičů.

Citlivost v průběhu bělení

Během bělení nelze zcela vyloučit krátkodobá přechodná citlivost zubů. Proto je doporučováno ještě před zahájením bělení, např. 2 týdny, začít čistit pastou na citlivost zubů (mohu doporučit Sensodyne Rapid, Curasept Biosmalto sensitive, Mirasensitive HAP+) a pokračovat s ní i v průběhu procesu bělení.

Bělením nelze vybělit korunky, můstky, výplně.

U bělení Pure Whitening není nutné dodržování tzv. bílé diety. V průběhu bělení není nutné se omezovat v konzumaci kávy, vína nebo barevným pokrmům.