Guided Biofilm Therapy

Co je GBT?

Guided Biofilm Therapy je systematické, předvídatelné řešení pro management zubního biofilmu při profesionální profylaxi s použitím nejmodernějších technologií AIRFLOW®, PERIOFLOW® a PIEZON®. Je ověřené vědeckými důkazy.

Guided Biofilm Therapy se skládá z léčebných protokolů založených na individuální diagnóze pacienta a hodnocení rizik, aby bylo dosaženo optimálních výsledků. Léčba je prováděna nejméně invazivním způsobem, s nejvyšší úrovní komfortu, bezpečnosti a účinnosti.

Biofilm je hlavním etiologickým faktorem pro vznik zubních kazů, parodontálních onemocnění a infekcí kolem implantátů. Parodontitida může zvýšovat riziko systémových onemocnění, jako jsou kardiovaskulární a respirační onemocnění, artritida nebo diabetes.

Pravidelná ústní hygiena společně s profesionální dentální hygienou udržuje biofilm pod kontrolou – pro lepší ústní a celkové zdraví. Axelsson a Lindhe definovali preventivní stomatologii v 70. letech 20. století za pomocí studií a klinických protokolů založených na profylaxi v recallu.

GBT je v souladu s doporučeními Evropské Federace pro Parodontologii (EFP), která se týkají profesionálního mechanického odstranění plaku (PMPR) a instrukcí orální hygieny (OHI) pro domácí péči.

Logo certifikace GBT

8 kroků GBT protokolu

Schema: Kompas GBT pro pacienta
GBT proti biofilmu

BIOFILM
Jak škodí?

Video: Klasická metoda versus AIRFLOW®

Video: Ortodontický pacient

Certifikát GBT Mgr. Jasněna Matoušková DiS.

Mgr. Jasněna Matoušková Dis.
je certifikovanou poskytovatelkou metody
Guided Biofilm Therapy®