Rozhovor pro Bulletin Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra 2017

Přečtěte si rozhovor s Mgr. Jasněnou Matouškovou, DiS., který zveřejnil Bulletin Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra v roce 2017: 2017-rozhovor-ZPMV.pdf → (PDF soubor 950 kB)